Just another WordPress.com site

KATEGORI PONTENG SEKOLAH

Fenomena gejala sosial adalah satu tabiat atau tingkahlaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat terutama oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Sehubungan dengan itu, ponteng sekolah dapat dibahagikan kepada 2 kategori iaitu:

1. Ponteng Sekolah dengan Kebenaran:

Pengertian ponteng sekolah dengan kebenaran ini lazimnya dikaitkan apabila didapati seorang pelajar yang tidak menghadirkan diri ke sekolah disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan di luar bidang kawalan sama ada secara sengaja atau tidak. Dengan syarat pelajar tersebut mestilah membuat kenyataan sama ada dalam bentuk bertulis iaitu melalui surat atau pemberitahuan secara lisan dibuat melalui panggilan telefon atau disampaikan terus oleh saudara terdekat seperti ibu bapa atau penjaga.

2. Ponteng Sekolah Tanpa Kebenaran
Pengertian ponteng sekolah tanpa kebenaran pula bertentangan dengan ponteng sekolah dengan kebenaran. Ponteng sekolah tanpa kebenaran ialah situasi pelajar yang tidak hadir kesekolah tanpa menyertakan sebarang apa jua bentuk penyataan sama ada secara bertulis atau pemberitahuan lisan.

Advertisements